71% van de managers verwacht in 2019 digitaal volwassen te zijn, maar zijn ze er wel zo klaar voor als ze denken?

Vilvoorde, 15 september 2014 – Het grootste deel (71%) van de senior managers heeft er vertrouwen in dat hun onderneming binnen slechts vijf jaar digitaal volwassen is. Dat blijkt uit het meest recente onderzoek van Coleman Parkes, uitgevoerd in opdracht van Ricoh Europe[1] onder business leaders in Europa en het Midden-Oosten. De bevindingen tonen aan dat digitale volwassenheid - waarbij een organisatie geavanceerde tools gebruikt om haar prestaties aan te sturen en die een diepe interesse heeft voor technologie, technologische initiatieven en digitale processen, nu een prioriteit is voor 77% van de bedrijven.

 

[1] Digital Maturity, uitgevoerd door Coleman Parkes Research, juli 2014

De inzichten benadrukken een wijdverspreid optimisme, dat in scherp contrast staat met de houding van nog maar een jaar geleden ten opzichte van digitale transformatie. Toen gaf onderzoek aan dat 63% van de managers vond dat hun organisatie nog lang niet klaar was voor digitale transformatie[1]. Deze grote verandering in perceptie kan voortkomen uit de snelle groei van technologische mogelijkheden, in combinatie met het toenemende besef dat technologie en op technologie gebaseerde processen kunnen resulteren in commerciële voordelen.

Hoewel de kosten als grootste obstakel gezien worden voor het digitaal volwassen worden (volgens 68% van de ondervraagden), erkennen besluitvormers ook de financiële voordelen. Bijna driekwart (73%) gelooft dat digitale volwassenheid direct leidt tot een toename in de winst en 62% geeft aan dat het de aantrekkingskracht op potentiële investeerders vergroot.

Toch geeft het onderzoek ook een zorgwekkende trend weer. Dit ondanks het geloof in de positieve gevolgen van digitale volwassenheid, met veelgehoorde argumenten als snellere bedrijfsprocessen (80%), een sterker concurrentievoordeel (70%) en snellere besluitvorming (69%). De trend dat een mate van overmoed lijkt te bestaan onder senior managers over het vermogen om digitaal volwassen te worden. De helft (50%) van de ondervraagden geeft de volgende obstakels aan voor het bereiken van digitale volwassenheid:

  • Het veranderen van de huidige manier waarop de organisatie werkt om bij te blijven met nieuwe technologie
  • Het in lijn brengen van technologie, processen en werkwijzen
  • Het onvermogen om het doel 'digitale volwassenheid' alleen, zonder hulp van een externe partner, te bereiken

Eric Gryson, CEO van Ricoh België en Luxemburg, stelt: “Binnen een jaar is digitale volwassenheid een bron van optimisme voor ondernemingen geworden. Met de snelheid van technologische veranderingen en de ongekende sterkte van de daaraan gekoppelde verwachtingen, wordt digitale volwassenheid voor organisaties 'de nieuwe norm'. Dat gaat niet vanzelf. Men zal de obstakels moeten aanpakken om deze nieuwe norm te ondersteunen en de vele voordelen van digitale volwassenheid te benutten."

"Het regelmatig herzien van processen, het verbeteren van werkwijzen en het integreren van nieuwe technologieën staan centraal bij het realiseren van deze doelstelling. Voor veel bedrijven kan digitale volwassenheid op korte termijn al een essentieel strategisch voordeel opleveren en een belangrijke factor zijn voor het vergroten van de aantrekkingskracht van de organisatie, de reputatie en de winst op de lange termijn", besluit Eric Gryson.

Ga voor meer inzichten over de invloed van technologische veranderingen naar

www.ricoh.be/thoughtleadership

 

[1] The Change Making CIO, uitgevoerd door Coleman Parkes Research, juli 2013

 

| Over Ricoh |

Ricoh is een wereldwijd technologiebedrijf, gespecialiseerd in kantoortoestellen, production printing oplossingen, document managementsystemen en IT-diensten. De Ricoh Groep, met hoofdzetel in Tokio, is actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eindigde in maart 2013 boekte Ricoh een wereldwijde omzet van 1.924 miljard yen (ongeveer 20 miljard USD).

De omzet van het bedrijf is in hoofdzaak afkomstig van producten, oplossingen en diensten die de interactie tussen mensen en informatie verbeteren. Ricoh produceert verder ook bekroonde digitale camera’s en gespecialiseerde industriële producten. Het staat bekend voor de kwaliteit van zijn technologie, het uitzonderlijke niveau van zijn klantenservice en zijn initiatieven voor duurzaam ondernemen.

Onder de vlag van de nieuwe baseline, imagine. change. helpt Ricoh bedrijven de manier waarop ze werken te veranderen en de collectieve verbeelding van de medewerkers te benutten.

Voor meer informatie, ga naar www.ricoh.be/pers

Contacteer ons
Over Blue Chilli

Blue Chilli
Rue d'Alost - 7-11 - Aalststraat
1000 Bruxelles/Brussel