92% Europese bedrijven niet klaar voor de digitale interne markt

Onderzoek door Ricoh: Verdieping in en voorbereiding op de ‘Digital Single Market’ is nodig. Zeker omdat de meerderheid van Europese bedrijven voor 2020 uitbreidingsplannen heeft op het Europese continent.

Vilvoorde – Veruit de meeste Europese bedrijven (92%) geven toe niet klaar te zijn voor de introductie van de digitale interne markt van de EU. Nieuw onderzoek in opdracht van Ricoh bevestigt dit. De introductie van de ‘Digital Single Market’ lijkt de meest baanbrekende regeling van dit decennium te worden. Toch lijkt het erop dat miljoenen bedrijven niet zullen profiteren van deze nieuwe regeling. Daarmee laten ze een geschatte bijdrage van €415 miljard aan de Europese economie aan zich voorbij gaan1.

Slechts de helft van de bedrijven (51%) weet überhaupt dat de door de EU voorgedragen digitale interne markt eind 2016 van kracht wordt. Het idee achter deze regelgeving is standaardisatie van Europa's online markt, zodat dezelfde content, producten en diensten in heel Europa tegen dezelfde prijzen beschikbaar zijn. Uit het onderzoek, gehouden onder 1360 ondernemers in EU-landen, blijken bedrijven in Scandinavië (28%), België/Luxemburg (29%) en Portugal (30%) het minst op de hoogte.

#

Percentage bedrijven per land dat op de hoogte is van de digitale interne markt van de EU

 #

Percentage bedrijven per land dat nog niet klaar is voor de digitale interne markt van de EU

1.

Italië

70%

1.

Polen

97%

-

Frankrijk

70%

2.

Frankrijk

95%

2.

Spanje

65%

-

Duitsland

95%

3.

Duitsland

61%

3.

België/Luxemburg

94%

4.

Verenigd Koninkrijk

57%

4.

Verenigd Koninkrijk

92%

5.

Polen

47%

-

Spanje

92%

-

Oostenrijk

47%

-

Portugal

92%

6.

Hongarije

46%

5.

Hongarije

91%

7.

Nederland

43%

6.

Italië

91%

8.

Portugal

30%

7.

Scandinavië

90%

9.

België/Luxemburg

29%

8.

Oostenrijk

88%

10.

Scandinavië

28%

9.

Nederland

86%

De lage bekendheid met en voorbereiding op de digitale interne markt is vooral verontrustend, omdat op dit moment slechts 7% van het MKB in de EU handel drijft buiten de eigen landsgrenzen. Dit percentage moet omhoog om groei in de Europese economie te realiseren2. En de meeste Europese bedrijven (65%) geven ook aan dat ze van plan zijn de komende vijf jaar uit te breiden naar andere Europese landen. Maar deze ambitieuze groeiplannen worden alleen realiteit als ze de digitale interne markt omarmen. Bedrijven in Oostenrijk, Hongarije en de Scandinavië hebben de meeste plannen om in 2020 over de landsgrens heen te gaan.

Opvallend is ook dat ondanks de onbekendheid met de nieuwe regelgeving, veel respondenten wel denken dat de ‘Digital Single Market’ verschillende voordelen oplevert:

  • stijging aantal EU-klanten (56%)
  • betere kansen om nieuwe markten te betreden (52%)
  • verbetering van interne efficiëntie eigen bedrijf (44%)

Daartegenover staat dat 24% van de onderzochte bedrijven aangeeft niet te geloven dat de digitale interne markt voordelen oplevert. Zorgen over de impact ervan op hun bedrijf spelen daarbij een rol. Verder geeft 40% aan niet klaar te zijn voor toenemende concurrentie, 37% is bang voor de gevolgen daarvan en 34% denkt niet over voldoende financiële middelen te beschikken om de nieuwe kansen te grijpen. Een derde van de respondenten denkt dat de digitale interne markt alleen leidt tot onnodig veel extra regelgeving.

Verwachte voordelen voor het bedrijf

Verwachte zorgen voor het bedrijf

Meer EU-klanten

56%

Meer concurrentie

42%

Minder drempels om nieuwe markten te betreden

52%

Meer IT-vereisten

41%

Meer inkomsten

52%

Belemmeringen inzake btw

36%

Hogere winstgevendheid

50%

Onzekerheid over gegevensbescherming buiten de eigen landsgrenzen

34%

Lagere bedrijfskosten

48%

Investeringen nodig om nieuwe markten te betreden

34%

Snellere introductie van nieuwe producten/diensten

47%

Neerwaartse druk op prijzen van producten en/of diensten

32%

Efficiëntere interne processen en systemen

44%

Gebrek aan duidelijke regels voor e-commerce buiten de landsgrenzen

29%

Eric gryson, CEO Ricoh Belgium/Luxembourg zegt: “Tot nu toe slagen ondernemers er niet in grip te krijgen op de enorme impact die de naderende digitale interne markt op hun bedrijf zal hebben. Zorgelijk is dat directeuren kennelijk geen druk voelen om hun organisaties voor te bereiden op een Europese economie die steeds meer digitaal aangestuurd zal worden.”

Wellicht zijn bepaalde bedrijven minder enthousiast over de nieuwe regelgeving, omdat ze zich zorgen maken over de digitale capaciteiten van hun eigen land. Slechts 9% van de Europese ondernemers zegt dat hun eigen land 'erg sterk' is op het gebied van digitale technologie, vaardigheden en infrastructuur. Terwijl twee derde in Scandinavië van mening is dat ze op het digitale vlak een sterke positie innemen, is dit aandeel in Polen en Spanje slechts één vijfde en in Frankrijk en Italië maar 15%. Volgens de Digital Economy and Society Index van de Europese Commissie3 vormen van de 28 EU-lidstaten, Denemarken, Zweden, Finland en Nederland samen de top van digitaal sterke landen in Europa en de rest van de wereld, terwijl Polen, Italië en Spanje zich in de zwakste helft van Europa bevinden.

Gryson voegt hieraan toe: “Europese bedrijven die vooruitdenken, beginnen nu al met het stroomlijnen, digitaliseren en standaardiseren van hun processen en zullen daarmee een duidelijk concurrentievoordeel kunnen opbouwen. Als Europa met eigen bedrijven echt wil kunnen wedijveren met de digitale reuzen die traditioneel uit Amerika en in toenemende mate uit China komen, is dit een onontbeerlijk proces.”

Lees meer op www.ricoh.nl/thoughtleadership.

 

1 http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/

2 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm

3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_en.htm

 

| Over Ricoh |

Ricoh is een wereldwijd opererend technologiebedrijf, gespecialiseerd in breed inzetbare oplossingen voor kantooromgevingen, zoals documentmanagement systemen, production printing en IT-diensten. Het hoofdkantoor van de Ricoh Group is gevestigd in Tokio en is actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat afliep op 31 maart 2015 realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een verkoopomzet van 2.231 miljard yen (ongeveer 18.5 miljard USD). 

De omzet van het bedrijf is in hoofdzaak afkomstig van producten, oplossingen en diensten die de interactie tussen mensen en informatie verbeteren. Ricoh produceert verder ook bekroonde digitale camera’s en gespecialiseerde industriële producten. Het staat bekend voor de kwaliteit van zijn technologie, het uitzonderlijke niveau van zijn klantenservice en zijn initiatieven voor duurzaam ondernemen.

Onder de vlag van de nieuwe baseline, imagine. change. helpt Ricoh bedrijven de manier waarop ze werken te veranderen en de collectieve verbeelding van de medewerkers te benutten.

Voor meer informatie, ga naar www.ricoh.be/pers

Contacteer ons
Sophie Lambert Senior Communication Consultant, Blue Chilli
Sophie Lambert Senior Communication Consultant, Blue Chilli
Over Blue Chilli

Blue Chilli
Rue d'Alost - 7-11 - Aalststraat
1000 Bruxelles/Brussel