Bitcoin, een weg bezaaid met valkuilen

EEn opinie van Lars Seier Christensen, co-oprichter & CEO van Saxo Bank

• Bitcoin geconfronteerd met regulatieproblemen nu bekendheid stijgt • De koersvolatiliteit van Bitcoin kan serieuze investeerders afschrikken • Andere en verbeterde digitale munten zouden Bitcoin kunnen inhalen

De dag dat Bitcoin rond de duizend dollar verhandeld werd, kon ik mijn ogen niet geloven!  Ik had het nochtans moeten zien aankomen:een beperkt aanbod tegenover een hype en een belangrijke vraag - achteraf bekeken lijkt het zo eenvoudig, zoals vaak.

En ik kan maar geen excuus vinden om niet voldoende op de hoogte te zijn geweest van het bestaan van Bitcoin op het moment dat het ver onder de 10$ verhandeld werd. Vanwege mijn wel bekende libertaire ideeën hadden sommige vrienden met gelijkaardige gedachten mij al aangemoedigd om mee deel uit te maken van deze nieuwe belevenis, die niet staatsgebonden noch gereguleerd was. Een schande dat ik daar niet naar heb geluisterd. Hopelijk hebben zij er tenminste wel veel geld mee verdiend. 

De voornaamste reden waarom ik hier evenwel niet in betrokken wilde raken, waren de bezorgdheden voor de leefbaarheid van Bitcoin op de lange termijn en mijns inziens bestaan deze bezorgdheden nog op de dag van vandaag.

Er is de laatste tijd zo veel gesproken over Bitcoin - en niet altijd in de positieve zin, zoals met de arrestatie van een Bitcoin-trader in New York die beschuldigd werd van witwaspraktijken.

Ik denk dat Bitcoin een fout heeft gemaakt door de anonimiteit van de houders te handhaven, hoewel sommige gebruikers – waarvan er enkelen bijzonder ongewenst zijn – er net omwille van die reden voor hebben gekozen. Dit biedt autoriteiten het perfecte excuus om het te verbieden waar en wanneer zij het maar willen.. En dat zou kunnen gebeuren op basis van valse voorwendsels, enkel omdat ze niet van competitie houden. Ik vrees dat China en Rusland in dat opzicht slechts de aanzet hebben gegeven voor een bredere verbodsgolf.

Bitcoin kwam recent in de problemen nu overheden de bedreiging proberen uit te schakelen voor hun monopolie om geld te drukken.

Om structurele redenen zal het verbieden van Bitcoin echter weinig risico vormen voor het verdwijnen van de munt. Wél zal het ervoor zorgen dat zowel burgers die braaf de wet volgen als bedrijven hem niet gaan gebruiken – wat de munt dan praktisch nutteloos zou maken. Alzo weegt het valse gevoel van veiligheid dat voortvloeit uit het vermeende oncontroleerbare aard van het netwerk niet zwaar als er een gezamenlijke inspanning komt om de Bitcoin-markt te beperken. Daarom denk ik dat het verstandig zou zijn om een ​​bepaalde mate van regulatie te aanvaarden en in te voeren, ook al druist dit in tegen de logica van zijn voorstanders en dient het enkel om een nog radicalere reactie van overheden te voorkomen. Zij zijn ongelukkig doordat hun monopolie op de uitgifte van betaalmiddelen in vraag wordt gesteld.

Voor de early-adopters, die scherpzinniger dan ikzelf zijn geweest, betekent deze uitzonderlijke koersrally uiteraard een fantastische zaak. Ik denk dat de hoge prijs en de enorme volatiliteit – de waardering daalde eind november van 1.242 dollar naar 500 dollar in slechts enkele uren tijd – ervoor zullen zorgen dat de acceptatie door grote bedrijven zal uitblijven.

Ik denk dus dat Bitcoin op termijn voor grote uitdagingen staat hoewel ik geloof dat dergelijke munten zich een plaats kunnen maken in de economie maar dan wel onder een meer doordacht formaat en met een waarde die beter gelinkt is aan reële activa. Centrale banken hebben zonder twijfel eveneens schade toegericht door eigen papiergeld uit te geven dat niet langer gelinkt was aan de economische werkelijkheid en het valt aan te nemen dat de privé-sector ook op het vlak van munten beter werk zou kunnen leveren dan heel wat publieke instellingen. Dat is al zo op bijna elk domein… waarom hier niet?

Alles wat in de financiële ruimte kan worden gereguleerd, zal gereguleerd worden. Daar mag u zeker al aan wennen! Dat zal dus ook het geval zijn voor digitale munten. Maar regulering kan ook net de voorwaarde zijn om aanvaard te worden en succes te boeken – en moet daarom niet enkel als iets negatiefs worden gezien.

Bitcoin blijft nog maar een zeer klein onderdeel van het economische systeem en zal niet meteen een serieuze bedreiging  vormen voor de gevestigde modellen. Maar als dat op een dag wel het geval is en dat het zijn tekortkomingen op vlak van regulering kan overwinnen, dan zal het worden aanvaard.

Bitcoin wordt in steeds stijgende lijn gebruikt door immigranten die geld terug naar huis sturen, het komt zo tegemoet aan reële noden en wordt niet enkel gebruikt op basis van ideologische motieven. Dat is alvast veelbelovend.

De extreme volatiliteit en weinig transparante eigendomsstructuur betekenen zeker een risico voor alle Bitcoin-gebruikers. Ik geloof ook dat er mettertijd nieuwe en betere modellen zullen worden ontwikkeld. Het gebeurt zelden dat de eerste speler alles inpikt, en gezien de eerder aangehaalde zwakheden, geloof ik dat er veel ruimte is voor verbetering.

Er bestaan vandaag al minstens 80 gelijkaardige initiatieven en uiteraard zullen de meeste daarvan sneuvelen. Persoonlijk ken ik een aantal projecten die nog in de ontwikkelingsfase zitten en die in mijn ogen betere constructies zijn. Die komen dan ook in aanmerking voor een snelle verspreiding, wat het tot echte concurrenten van Bitcoin zal maken. Wanneer zij worden gelanceerd, dan beloof ik alvast dat ik minder wantrouwend zal zijn en dat de lezers van mijn blog in een eerder stadium ervan op de hoogte zullen worden gebracht.

Saxo Bank biedt momenteel geen trading in Bitcoin aan en dat om de redenen die ik hierboven al aanhaalde. We bestuderen echter de ruimte van de digitale munten op een permanente basis. Een herziening van deze beslissing blijft dan ook zeker niet uit. 

Om Lars Seier Christensen sur Trading Floor te volgen : https://beta.tradingfloor.com/posts/bitcoin-faces-serious-challenges-isn-only-game-town-1387698956

Over Saxo Bank Belgium

Opgericht in 1992 door Kim Fournais en Lars Seier Christensen, is Saxo Bank (www.saxobank.com) de specialist in online trading en beleggingen, die haar cliënten de mogelijkheid biedt om hun portefeuille van financiële activa te beheren via SaxoTrader, SaxoWebTrader en SaxoMobileTrader. Als Europese bank sinds 2001 is Saxo Bank vandaag uitgegroeid tot de tweede grootste bank in Denemarken op vlak van beurswaarde en is het wereldleider op gebied van Forex. Saxo Bank telt meer dan 120 White Label Clients, duizenden IB’s (introducing brokers) en honderdduizenden klanten in meer dan 180 landen. Saxo Bank realiseerde in 2011 een nettobankproduct van 475 miljoen € (83 miljoen € nettoresultaat) en voert voor gemiddeld 20 miljard dollar transacties uit per dag. Saxo Bank, waarvan de hoofdzetel zich in Kopenhagen bevindt, heeft vestigingen in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland, Singapore, Spanje, Australië, Japan, China, Italië, Dubai, Tsjechië, Nederland, Rusland en België.

Sinds de start in oktober 2011 is Saxo Bank Belgium ingeschreven bij de Nationale Bank van België (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be). Ze stelt particulieren, banken en makelaars in staat om te beleggen in deviezen, FX-opties, Forward FX, CFD’s voor aandelen/indexen/grondstoffen en andere derivaten, via haar online beleggingsplatformen. De beleggingsplatformen zijn beschikbaar rechtstreeks via Saxo Bank of via een netwerk van internationale partners. Saxo Bank Belgium behoort voor 100% toe aan de Deense Saxo Bank. 

Contacteer ons
Over Blue Chilli

Blue Chilli
Rue d'Alost - 7-11 - Aalststraat
1000 Bruxelles/Brussel