De beroepsbevolking van Europa maakt zich klaar voor het tijdperk van drones, carrier nodes en zakelijke vergaderingen met hologrammen

Vilvoorde, 10 juli 2014 – Tegen het jaar 2036 zal de werkvloer in Europa er heel anders uitzien door technologieën en processen die vandaag nog niet eens bestaan, dat denkt 80% van de werknemers. Nieuw onderzoek in opdracht van Ricoh Europe[1] en uitgevoerd door Coleman Parkes daagde vooruitdenkende werknemers uit hun toekomstige werkplek te omschrijven. Mensen verwachten dat de werkplek interactiever, collaboratiever en gestroomlijnder zal zijn als gevolg van nieuwe technologieën en de processen die innovatieve werkwijzen ondersteunen.

[1] Onderzoek uitgevoerd door Coleman Parkes Research, juni 2014
 

De uitkomsten onthullen dat er een wijdverspreid verlangen bestaat om in relatief korte tijd nieuwe technologieën te gaan gebruiken die de manier waarop werknemers met collega's en informatie omgaan, kunnen verbeteren en vereenvoudigen. Werknemers in sectoren als de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, het onderwijs en de publieke sector laten een sterke vooruitblik zien als het gaat om de innovaties die de komende 10 tot 22 jaar hun intrede zullen doen. Meer dan de helft verwacht dat hun werkgevers binnen de komende tien jaar de volgende innovaties voor hen beschikbaar zal stellen:

  • Interactieve touchscreen apparaten (69%)
  • De mogelijkheid om alle taken via stemherkenning uit te voeren (60%)
  • Een bril met augmented reality (56%)

Ze voorspellen ook dat het binnen twintig jaar mogelijk zal zijn om virtuele assistenten of hologrammen namens zichzelf naar vergaderingen te sturen (59%). Als ze worden aangemoedigd nog gedurfder te denken, zeggen ze dat de volgende reeks innovaties zal bestaan uit drones, Bluetooth via elkaars hersenen en carrier nodes (oortjes die audio- en videogegevens direct via elektronische signalen naar de hersenen versturen).

Werknemers benoemen het optimaliseren van processen met betrekking tot kernactiviteiten, betere toegang tot informatie en de mogelijkheid om hun werk sneller te doen als de grootste voordelen. Dit wijst erop dat de kerneisen voor productieve arbeid vandaag de dag (gedigitaliseerde processen, de mogelijkheid gegevens te bekijken en te gebruiken wanneer nodig en het snel kunnen aanpassen aan veranderingen door technologie) in de toekomst van cruciaal belang zal blijven.

Ondanks breed enthousiasme en de waarde die aan een technologisch vooruitstrevende werkvloer wordt toegekend, zegt minder dan een derde (29%) van de werknemers dat hun bedrijf zeer bereid is om nieuwe werkwijzen te creëren en technologieën in te zetten om die toekomst werkelijkheid te doen worden. Bedrijven lopen zo niet alleen de kans mis om de productiviteit te verhogen en hun concurrentievoorsprong te vergroten. Organisaties die nu nalaten zich in te zetten voor een digitale, flexibele werkvloer, lopen ook het risico personeel aan concurrenten te verliezen of zelfs niet meer te bestaan in de toekomst. Uit het onderzoek blijkt ook dat, voordat organisaties nieuwe innovaties nastreven, er al een aanzienlijke draagkracht aanwezig is om de huidige geavanceerde technologie en relevante processen te benutten.

  • Interne samenwerkingsplatforms (eerste), online vergaderen (tweede) en follow-me printen (derde) zijn de best beoordeelde systemen die werknemers momenteel niet gebruiken, maar wel zouden willen gebruiken
  • Elektronisch opgeslagen informatie blijft naast e-mail en internet de meest waardevolle technologische vooruitgang voor werknemers
  • Hoewel 62% van de respondenten van beide gebruikmaken en dit waardevol vinden, wenst nog zeker één op de zes toegang tot digitale informatie omdat ze die niet hebben

Eric Gryson, CEO van Ricoh Belgium & Luxemburg zegt: “Het is spannend om erover na te denken dat er in de komende twintig jaar innovaties beschikbaar zullen komen die niet alleen de productiviteit en de concurrentievoorsprong verbeteren, maar werknemers ook inspireren na te denken over wat er nog volgt en hoe de innovaties hen kunnen helpen effectiever te worden. Dit vergroot de behoefte aan organisaties die hun huidige traditionele werkwijzen evalueren en aanpassen, waardoor er in de toekomst sneller van digitale innovaties kan worden geprofiteerd. Voor sommige bedrijven betekent dit dat er een cultuuromslag moet komen. Maar iedereen heeft de mogelijkheid de komende twintig jaar en daarna te floreren. Wie weet is het halverwege de eeuw wel zo dat een virtuele versie van onszelf de nieuwste systemen en processen uitrollen, terwijl we zelf aan verdere productiviteit, klantenservice en winstgevendheid werken op manieren die we ons nu nog niet kunnen voorstellen.

Ga voor meer inzichten over de invloed van technologische veranderingen naar:

www.ricoh.be/thoughtleadership.

 

| Over Ricoh |

Ricoh is een wereldwijd technologiebedrijf, gespecialiseerd in kantoortoestellen, production printing oplossingen, document managementsystemen en IT-diensten. De Ricoh Groep, met hoofdzetel in Tokio, is actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eindigde in maart 2013 boekte Ricoh een wereldwijde omzet van 1.924 miljard yen (ongeveer 20 miljard USD).

De omzet van het bedrijf is in hoofdzaak afkomstig van producten, oplossingen en diensten die de interactie tussen mensen en informatie verbeteren. Ricoh produceert verder ook bekroonde digitale camera’s en gespecialiseerde industriële producten. Het staat bekend voor de kwaliteit van zijn technologie, het uitzonderlijke niveau van zijn klantenservice en zijn initiatieven voor duurzaam ondernemen.

Onder de vlag van de nieuwe baseline, imagine. change. helpt Ricoh bedrijven de manier waarop ze werken te veranderen en de collectieve verbeelding van de medewerkers te benutten.

Voor meer informatie, ga naar www.ricoh.be/pers

Contacteer ons
Over Blue Chilli

Blue Chilli
Rue d'Alost - 7-11 - Aalststraat
1000 Bruxelles/Brussel