Economische vooruitzichten voor Q4 2013: Op weg naar een vertraging van de economie

Maandag 14 oktober 2013 — Saxo Bank, de specialist in het online traden en beleggen, heeft de economische verwachtingen van de groep voor het vierde kwartaal bekend gemaakt. Deze studie is van mening dat zelfs indien de grote centrale banken de kwantitatieve versoepeling al dan niet verder zetten, het toch geen effect zal hebben op een onvermijdbare vertraging van de economie op aarde. De analisten van Saxo Bank verwachten dan ook geen duurzame heropleving van de groei alvorens de beleidsmakers de ondersteuning aan bepaalde onnodige onderdelen van de economie stopzetten en deze aan de echte belangrijkste motor voor het creëren van jobs en voor groei besteden, namelijk kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s).

De recente beslissing van de Fed om haar aankoopprogramma van activa niet te verminderen toont de groeiende noodzaak aan om werk te maken van nieuwe maatregelen om de interestkoersen te anticiperen, en schept ook eerder vooruitzichten voor een sombere horizon. Dit zou voor de analisten van Saxo Bank een goede zaak zijn. Want dit nooit geziene monetaire experiment, kan enkel gestopt worden door het aan te tonen dat het zijn belangrijkste prioriteit niet waar maakt, namelijk het creëren van meer jobs en het verhogen van inkomen.

Saxo Bank onderstreept dat enkel een zwakke economie, met een slabakkende arbeidsmarkt in het bijzonder, de arm van de Fed zal doen omwringen: in plaats van zijn actieve aankoopbeleid te verminderen, zal het in tegendeel volgend jaar moeten verhogen. Dit beleid van "extend and pretend" (of struisvogelpolitiek) die de markt actueel anticipeert, zal de waardering van activa op nieuwe hoogtepunten brengen, of dat is toch waar de markt op hoopt. Maar op iets langere termijn, waarschijnlijk ergens begin 2014, zal de cyclus van de kwantitatieve versoepeling – of op zijn minst het antwoord van de markt erop – beginnen te sputteren. Dit, omdat het beleid van de Fed aan geloofwaardigheid dreigt in te boeten. Uiteindelijk zijn alle historische beleidswijzigingen tot stand gekomen als antwoord op een indrukwekkende daling van de beurzen of wanneer de werkloosheidsgraad zo hoog opliep, dat deze niet langer te ontkennen viel. Met andere woorden, de kwantitatieve versoepeling als beleidstool is enkel in gevaar wanneer de markten in hun geheel het eerder afkeuren als bejubelen.

Steen Jakobsen, Chief Economist bij Saxo Bank, licht toe: "De wereldeconomie loopt op haar tandvlees. In 2014 zullen we meer debatten zien over de strategie die een echte uitweg moet bieden uit de huidige attitude, die erin bestaat te doen alsof er niks aan de hand is. Momenteel ziet de markt maar twee mogelijkheden: een inflatie van de economie om de schuldenlast te verkleinen of een kwijtschelding van de schulden tussen schatkisten en centrale banken. Ik ben echter van mening dat er ook een derde manier bestaat die een herhaling is van wat er in de jaren ‘40 gebeurde toen de Fed ook zogezegd de markt aan het helpen was. In die tijd kreeg de Fed ook te maken met een economie van deflatie en recessie, die ontstaan was door hetzelfde beleid dat ook vandaag de terugkeer naar groei vertraagt, namelijk die van het "Easy Money". De geschiedenis staat op het punt zich te herhalen omdat we onze fouten niet willen inzien en weigeren te veranderen."

Daar voegt Géraud Missonnier, directeur van Saxo Bank Belgium, nog aan toe: "De versoepeling van het monetaire beleid van de Fed maakt niet zomaar alles mogelijk, en heeft zeker nog niet geleid tot een verbetering van fundamentele parameters zoals de werkloosheidsgraad in de VS en de groei binnen het economische weefsel van KMO’s. De prioriteit blijft nochtans op deze twee factoren liggen die onvermijdelijk zwaar wegen op de wereldeconomie. Het jaar 2014 staat centraal in alle toekomstverwachtingen, en dit omwille van de verkiezing van een opvolger voor Ben Bernanke als voorzitter van de Fed. Deze verkiezing is voorzien in januari 2014 en draait waarschijnlijk uit op een overwinning van Janet Yellen. Alle ogen van de experts zullen echter gericht zijn op haar monetaire beleid dat berust op het "dovish"-criteria, die het mechanisme van het drukken van geld zal versterken. Het is dus mogelijk dat volgend jaar de actuele politiek nog grotere vormen aanneemt."

 

De volledige economische vooruitzichten (in het Engels) van Saxo Bank voor het vierde kwartaal vindt u hier: link naar de pdf