Europese kmo’s staan verder in digitalisering dan grote bedrijven, maar procesoptimalisering is noodzakelijk

Donderdag 12 december 2013 — Brussel, 12 december 2013 – Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Ricoh Europe blijkt dat kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in Europa veel sneller zijn dan grote bedrijven in het omschakelen naar digitale oplossingen. Bijna twee derde van de kmo’s (64%) verwachten dat hun bestaande fysieke documenten gedigitaliseerd zullen worden binnen de komende drie jaar tegenover minder dan de helft (46%) bij grote ondernemingen. Bovendien gaf 78% van kmo-bedrijfsleiders aan dat hun werknemers documenten kunnen bewerken via door het werk verschafte mobiele apparaten, terwijl dit percentage maar 69% bedraagt bij hun grote tegenhangers.

De digitale omschakeling zal kmo’s de mogelijkheid bieden om in de toekomst verder te groeien dankzij een productievere en flexibelere werkomgeving waarin de informatie-uitwisseling tussen werknemers wordt verbeterd en ze dus beter kunnen inspelen op de wensen van de klant. De studie toont evenwel dat kmo’s een risico lopen. Hun werknemers zijn immers meer geneigd om hun persoonlijke apparaten te gebruiken voor het bewaren van informatie (62%) dan hun collega’s in grote bedrijven (55%), wat in beide gevallen hoge percentages zijn. Dit soort activiteiten benadeelt de informatie-uitwisseling en kan leiden tot het verlies van belangrijke informatie wanneer werknemers de onderneming verlaten en de documenten niet teruggevonden kunnen worden. De creatie van meer iWorkers (‘intelligent workers’) in de toekomst – betrouwbare en goed opgeleide werknemers die altijd toegang hebben tot noodzakelijke informatie voor het helpen van het bedrijf en de klanten – is een maatregel die dit soort effecten kan verhelpen. Het onderzoek toont dat tegen 2018, 30% van kmo-bedrijfsleiders verwacht dat de meerderheid van hun werknemers voldoet aan de definitie van een iWorker. Er is echter nog een lange weg af te leggen vooraleer we meer samenwerking en reactiviteit zullen zien in de werkomgevingen.

Het onderzoek toont eveneens dat kmo-bedrijfsleiders geloven dat hun huidige beperkingen in het consulteren van documenten en andere belangrijke informatiesystemen via mobiele apparaten de twee belangrijkste struikelblokken zijn voor een efficiënte informatie-uitwisseling. Ondanks het feit dat ze optimistisch zijn betreffende de volledige digitalisering van hun belangrijke werkprocessen binnen de komende drie jaar, toont dit extra inzicht dat heel wat kritische processen nog herzien en geoptimaliseerd moeten worden om het bedrijf en de werknemers in de toekomst te ondersteunen.

Om de digitalisering op een efficiënte manier verder te zetten, moeten kmo’s ervoor zorgen dat ze hun bestaande technologie analyseren en dat ze hun werkprocessen optimaliseren om het beste uit hun materiaal te halen. Alle bedrijfsleiders wezen de optimalisering van kritische documentprocessen (het herbekijken van de manier van werken bij kernactiviteiten) aan als de belangrijkste technologiegeleide activiteit dat een groot en positief effect zal hebben op de bedrijfsgroei.

Toch moeten bedrijven bij informatiebeheer ook enkele hinderpalen ontwijken betreffende de bedrijfscultuur. Net als voor hun tegenhangers bij grote bedrijven, ligt de uitdaging in het invoeren van een nieuwe cultuur van informatie-uitwisseling. Meer dan de helft van de kmo-bedrijfsleiders (55%) en ook leiders van grote bedrijven (53%) geven toe dat hun bedrijf geen uitwisselingscultuur heeft.

Eric Gryson, CEO Ricoh Belgium & Luxembourg, zegt: “De toekomstgerichte kmo’s hebben een fantastische opportuniteit. Door hun vitale documenten te digitaliseren en hun processen te optimaliseren, zullen ze hun informatie snel en wanneer ze willen kunnen consulteren. Hierdoor zullen ze hun productiviteit verhogen en hun kennis beter beheren. Ze zullen ook behendiger zijn in een veranderende werkomgeving, sneller kunnen inspelen op klantenwensen en ervoor zorgen dat de informatie-uitwisseling tussen werknemers verbeterd wordt. Wanneer deze basis gelegd is, kunnen ze werken aan de invoering van een uitwisselingscultuur binnen het bedrijf, waardoor ze meer iWorkers zullen aantrekken en behouden wat zal bijdragen tot het succes van de onderneming in de toekomst.”

Voor extra informatie over de impact van technologiegeleide veranderingen, bezoek

http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/benl

 

| Over Ricoh |

Ricoh is een wereldwijd technologiebedrijf, gespecialiseerd in het management van kantoortoestellen, oplossingen voor productieprinten, systemen voor document management en IT-diensten. De Ricoh Groep, met hoofdzetel in Tokio, is actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eindigde op 30 maart 2012 boekte Ricoh een wereldwijde omzet van 1,903 miljard yen (ongeveer 23 miljard dollar en 18 miljard euro).

De omzet van het bedrijf is in hoofdzaak afkomstig van producten, oplossingen en diensten die de interactie tussen mensen en informatie verbeteren. Ricoh produceert verder vaak bekroonde digitale camera’s en gespecialiseerde industriële producten. Het staat bekend voor de kwaliteit van zijn technologie, het uitzonderlijke niveau van zijn klantenservice en zijn initiatieven voor duurzaam ondernemen.

Onder de vlag van de nieuwe baseline, imagine. change. helpt Ricoh bedrijven om de manier waarop ze werken te veranderen en de collectieve verbeelding van de medewerkers te benutten.

Voor meer informatie, ga naar www.ricoh.be/pers