“Financiële positie België voorlopig niet in gevaar door aanslepende regeringsvorming”

Country Report Euler Hermes: BBP stijgt met 1,2% in 2014

Brussel, 17 juli 2014 - Euler Hermes, ’s werelds grootste kredietverzekeraar, heeft in zijn Country Report over België een analyse gemaakt van de financiële vooruitzichten voor België in 2014. Volgens Francis Jespers, CEO van Euler Hermes België, heeft het mogelijk lang aanslepen van de regeringsonderhandelingen op federaal niveau hierop weinig impact. De regionale regeringen lijken immers deze zomer al te worden gevormd, en na de zesde staatshervorming liggen daar de meeste bevoegdheden, zodat een bestuurlijke impasse uitblijft.

Belangrijkste conclusies uit het country Report Belgium

Euler Hermes brengt geregeld financiële en economische studies uit om landenrisico’s in kaart te brengen, en komt nu met een nieuw Country report over België. De teneur is eerder positief, al zijn de hoge loonkosten een achilleshiel en blijft het aantal faillissementen licht toenemen.

De belangrijkste conclusies:

  • Na de zwakke economische prestaties in 2013 (+0,2%), verwacht Euler Hermes een groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) met 1,2% voor het volledige jaar 2014, en dit vooral dankzij toegenomen investeringen en een gestegen consumptie.
  • De recente daling van de export is vooral te wijten aan een verslechterde concurrentiepositie van het land. De kosten voor arbeid zijn bij de hoogste in de Eurozone, en dit ligt voornamelijk aan de automatische loonindexering en het grote aandeel van belastingen in de loonmassa.
  • Het aantal bedrijfsfalingen bleef stijgen in 2013 (+11%), en dat voor het zevende opeenvolgende jaar. Deze trend zou nog aanhouden in 2014 (+3%) om pas in 2015 stabiel te worden.

“België beter gewapend tegen onzekerheid dankzij zesde staatshervorming”

Francis Jespers, CEO van Euler Hermes België, interpreteert de resultaten van het Country Report: “Onze vooruitzichten voor 2014 zijn gematigd positief, en we zien tekenen van economische heropleving. In tegensteling tot bij de vorige federale regeringsonderhandelingen, verwacht ik initieel weinig of geen impact op de financiële positie van ons land. De regionale regeringen lijken immers snel te worden gevormd, en na de zesde staatshervorming liggen daar de meeste bevoegdheden. Hierdoor blijft in principe een bestuurlijke impasse uit. Maar het zal er wel op aankomen om deze boodschap ook in het buitenland te verspreiden, want daar leeft de perceptie wel dat België weer onbestuurbaar dreigt te worden. In de zomermaanden denk ik dus niet dat dit een probleem oplevert, maar in het najaar hernemen de activiteiten en dan sluit ik een emotionele reactie van de financiële markten niet uit.”

 

Over Euler Hermes

Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen en een van de leiders op het gebied van (bank)garanties en incasso. Met ruim 100 jaar ervaring en 6000 medewerkers in meer dan 50 landen biedt Euler Hermes een uitgebreide dienstverlening aan B-to-B klanten in zowel klein-, midden- en grootbedrijf als multinationals, die hun debiteuren willen verzekeren. De groep heeft in 2013 een omzet van €2.5 miljard geboekt.

Euler Hermes heeft een credit intelligence netwerk ontwikkeld om de financiële stabiliteit van meer dan 40 miljoen bedrijven te analyseren. De groep heeft in 2013 in totaal €789 miljard transacties beschermd.

Euler Hermes, dochtermaatschappij van Allianz, is genoteerd aan NYSE Euronext Parijs. Euler Hermes heeft een AA- rating van Standard & Poor’s.

Contacteer ons
Over Blue Chilli

Blue Chilli
Rue d'Alost - 7-11 - Aalststraat
1000 Bruxelles/Brussel