Klinisch onderzoek bewijst dat de Luminette®, een bril voor lichttherapie, het gevoel van welzijn bevordert op het werk

Dinsdag 3 december 2013 — Villers-le-Bouillet, 03 december 2013 – Een onderzoek dat door het CHU de Liège van september 2012 tot maart 2013 uitgevoerd werd en recent gepubliceerd werd in het magazine Cancer et radiothérapie, toont aan dat het gebruik van de Luminette® het gevoel van welzijn op het werk bevordert.

Inleiding – Bij de bevolking in het algemeen kunnen er symptomen van depressie optreden door een gebrekkige blootstelling aan licht in de winter. Dit kan een verslechtering van het professionele en sociale leven in de hand werken. Verschillende studies toonden al aan dat lichttherapie een positief effect heeft op het welzijn op het werk. Het gunstige effect van licht vloeit voort uit de afscheiding van melatonine, ook slaaphormoon genoemd, en serotonine, een neurotransmitter.

Doel – Deze gerandomiseerde en gekruiste studie had als doel de effecten te meten van de blootstelling aan licht door middel van de Luminette® in een afdeling van het ziekenhuis waar er geen natuurlijke lichtbron aanwezig is.

Materiaal en methoden – Van de 100 werknemers van de radiotherapie afdeling gaven er 25 personen zich op als vrijwilliger om deel te nemen aan de eerste evaluatiefase. Het onderzoeksprotocol schreef twee periodes voor van telkens vier weken waarin de Luminette® werd gedragen. Deze werden telkens afgewisseld met twee even lange periodes waarin de bril niet gebruikt werd. Na elke periode vulden de deelnemers een vragenlijst in (socio demografische gegevens, seizoensgebonden en algemene depressies, bezorgdheid, slaapkwaliteit, slaperigheid en algemene gezondheid).

Resultaten – Vijfentwintig personen met een gemiddelde leeftijd van 36,5 ± 7,7 jaar namen deel aan het onderzoek.  Na één maand gebruik van de Luminette®, vertoonden de proefpersonen een positief effect op slaperigheid overdag (p = 0,046), algemene perceptie van de gezondheid (p = 0,026), lichaamswerking (p = 0,042), pijn (p = 0,023) en professionele gebreken die voortvloeien uit emotionele problemen (p = 0,013). Eén maand later bleven sommige positieve effecten bestaan zonder lichttherapie: slaperigheid overdag (p = 0,028), pijn (p = 0,044) en emotionele problemen (p = 0,042).

Besluit – Dit onderzoek toonde aan dat er met de Luminette® dezelfde positieve resultaten behaald kunnen worden als met lichttherapie in andere studies. Er werd ook bewezen dat de Luminette® een positief effect kan hebben op het welzijn op het werk.

Dit onderzoek is een eerste bekrachtiging van de heilzame werking van de Luminette® op het welzijn en de goede functionering op het werk.

 

Wat is lichttherapie ?

Licht is onlosmakelijk verbonden met onze gezondheid en welzijn en regelt onze interne klok. Wanneer we met licht in contact komen scheiden we geen melatonine of slaaphormonen meer af, waardoor we ’s ochtends makkelijker wakker worden, energie krijgen en overdag alerter zijn. Lichttherapie heeft een wetenschappelijk bewezen effect en bestaat erin de ogen dagelijks en gedurende een bepaalde periode bloot te stellen aan licht met een intensiteit en spectrum dat nauw aansluit bij dat van zonlicht.

Wat is de Luminette® ?

De Luminette®, een kwaliteitsvol technologisch apparaat, is een lichte en gebruiksvriendelijke bril voor lichttherapie die het oog van boven naar beneden belicht om, net zoals de zon, de lichtreceptoren en de retina te stimuleren.

 

Voor meer informatie, bestellingen en tests kunt u terecht op de site van Luminette® : www.luminette.be

Lijst van verkooppunten: http://www.luminette.be/nl/vind-een-verkoop-punt/

La Luminette - Comment cela marche ?

La Luminette expliquée par le spécialiste du sommeil Roland Pec

Luminette in alle coffees "Bagels & Beans" van Nederlands