Onderwijs vooruitstrevend in de race naar digitale volwassenheid

Het onderwijs is de meest progressieve sector als het gaat om de overstap van digitale transformatie naar digitale volwassenheid. Dit blijkt uit onderzoek van Coleman Parkes, uitgevoerd in opdracht van Ricoh Europe[i]. Uit de resultaten blijkt dat managers in het onderwijs zich er meer bewust van zijn dat digitale volwassenheid de hoogste prioriteit heeft (80%), dan managers in andere sectoren[ii]. Ze vertrouwen er op dat ze binnen de komende twee jaar digitaal volwassen zijn: 34% denkt dat deze overgang in 2016 is voltooid. 71% verwacht dat het doel in 2019 bereikt zal zijn. Digitale volwassenheid wil zeggen dat een organisatie technologische tools gebruikt om prestaties te verbeteren en betrokkenheid toont bij technologische ontwikkelingen, technologische initiatieven en digitaal beheerde processen.

 

[i] Digital Maturity, uitgevoerd door Coleman Parkes Research, juli 2014 

[ii] Respondenten zien digitale volwassenheid als belangrijkste prioriteit (financiële dienstverlening – 78%, publieke sector – 78%, gezondheidszorg – 73%)

Het belang dat aan digitale volwassenheid wordt gehecht, houdt waarschijnlijk verband met de kansen om nieuwe studenten aan te trekken via digitaal geavanceerde leslokalen en online leermogelijkheden. Vergeleken met andere sectoren[i] heeft het onderwijs het grootste aantal respondenten (23%) dat vindt dat digitaal volwassen worden een groter concurrentievoordeel biedt. Andere voordelen die vaak genoemd werden, zijn:

  • Verbeterde bedrijfsprocessen (19%)
  • Eenvoudigere toegang tot informatie (17%)
  • Minder tijd nodig voor het voltooien van taken (12%)

Het onderzoek toont echter ook een aantal obstakels op weg naar digitale volwassenheid. Managers in de onderwijssector staan voor zowel financiële als culturele uitdagingen bij het nemen van digitale initiatieven. Respondenten wezen vooral op de kosten als obstakel: 48% beschouwde dit als de grootste barrière voor het bereiken van digitale volwassenheid. Dit weerspiegelt wellicht het feit dat de onderwijssector vaak te maken heeft met bezuinigingen, terwijl dagelijks een balans moet worden gevonden in de verdeling van beperkte budgetten tussen personeel, faciliteiten en technologie.

Senior teams vinden digitaal werken een heel belangrijk concurrentievoordeel. Veel senior teams in het onderwijs zijn dan ook bezig met digitale activiteiten, 62% wil de activiteiten digitaal volwassen houden. Maar de onderwijssector is ook één van de sectoren met het kleinste aantal respondenten dat duidelijk voor ogen heeft hoe zij digitale volwassenheid wil bereiken (71%). Alleen in de publieke sector is het aantal nog kleiner.

De oorzaak van dit gebrek aan duidelijkheid kan liggen in de grotere afhankelijkheid van interne expertise dan in andere sectoren. Het onderzoek laat zien dat onderwijsmanagers eerder zullen aangeven dat ze met een deskundige externe partner willen samenwerken, omdat dat van cruciaal belang is om digitale volwassenheid te bereiken.

Een ander obstakel is dat onderwijsbestuurders continu te maken hebben met aanhoudende moeilijkheden bij het op niveau brengen van de technische vaardigheden van medewerkers en het belang van leiders die een duidelijk visie uitdragen. Bijna de helft (48%) gaf aan dat het overtuigen van alle afdelingen van de voordelen van digitaal werken een obstakel was bij het bereiken van digitale volwassenheid. Daarentegen gaf 43% aan dat de manier van werken al is aangepast om de ontwikkeling van nieuwe technologie bij te houden.

Eric Gryson, CEO van Ricoh België en Luxemburg: “De met technologie verbeterde onderwijsbeleving van tegenwoordig, de opkomst van leren op afstand en de grote beschikbaarheid van online cursussen maken duidelijk dat de toekomst van het onderwijs er digitaal uitziet. De belangrijkste vraagstukken voor het management van onderwijsinstellingen zijn dan ook: hoe ziet digitale volwassenheid voor mijn onderwijsinstelling eruit en hoe kan ik ervoor zorgen dat onze mensen en processen werken in lijn met deze visie?

In veel leslokalen zien we al interactieve whiteboards en het gebruik van mobiele apparaten door studenten neemt toe. In de komende vijf jaar zal samenwerken op afstand dan ook de norm worden. De digitale invloed is niet alleen in het leslokaal en online van belang, maar moet ook worden gezien als middel om processen te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen. In een omgeving waar digitale middelen constant veranderen, zijn een robuust digitaal kader en ondersteuning van partners van essentieel belang als onderwijsmanagers het meest uit hun beperkte budgetten willen halen.

Ga voor meer inzichten over de invloed van technologische veranderingen naar

http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/benl

 

[i] Respondenten zien sterkere concurrentievoordelen als het grootste bedrijfsvoordeel van digitaal volwassen worden (financiële dienstverlening – 19%, gezondheidszorg – 17%, publieke sector – 6%)

 

| Over Ricoh |

Ricoh is een wereldwijd opererend technologiebedrijf, gespecialiseerd in breed inzetbare oplossingen voor kantooromgevingen, zoals documentmanagement systemen, production printing en IT-diensten. Het hoofdkantoor van de Ricoh Group is gevestigd in Tokio en is actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat afliep op 31 maart 2014 realiseerde de Ricoh Group wereldwijd een verkoopomzet van 2.195 miljard yen (ongeveer 21.3 miljard USD). 

De omzet van het bedrijf is in hoofdzaak afkomstig van producten, oplossingen en diensten die de interactie tussen mensen en informatie verbeteren. Ricoh produceert verder ook bekroonde digitale camera’s en gespecialiseerde industriële producten. Het staat bekend voor de kwaliteit van zijn technologie, het uitzonderlijke niveau van zijn klantenservice en zijn initiatieven voor duurzaam ondernemen.

Onder de vlag van de nieuwe baseline, imagine. change. helpt Ricoh bedrijven de manier waarop ze werken te veranderen en de collectieve verbeelding van de medewerkers te benutten.

Voor meer informatie, ga naar www.ricoh.be/pers

Contacteer ons
Over Blue Chilli

Blue Chilli
Rue d'Alost - 7-11 - Aalststraat
1000 Bruxelles/Brussel