Overheidsinstanties zien geen noodzaak zich aan te passen aan technologische veranderingen

Dinsdag 15 april 2014 — Vilvoorde, 15 april 2014 – Twee derde van de leidinggevenden bij de overheid erkent dat hun organisatie de komende drie jaar sneller moet veranderen om de ontwikkelingen binnen het zakenleven bij te houden. Slechts 27% voelt echter significante of extreme druk om zich aan te passen aan de snelle verandering die vereist is. Bovendien verwacht 55% slechts lichte of geen problemen als gevolg van technologische veranderingen in de komende drie jaar, in vergelijking met 29% van de leidinggevenden in organisaties verdeeld over alle sectoren. Het gebrek aan hoogdringendheid en de lage druk onder leidinggevenden bij de overheid om te veranderen, wordt duidelijk in een onderzoek genaamd The Challenge of Speed, uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit en gesponsord door Ricoh.

Het rapport toont aan dat het overgrote deel van de leidinggevenden bij de overheid (71%) in de afgelopen drie jaar al te maken heeft gehad met technologische veranderingen in de wijze waarop ze werken. Ze hebben een visie voor het verbeteren van de organisatorische slagkracht voor in de toekomst. Respondenten geven aan dat het aannemen van nieuw personeel (45%) en het verbeteren van de zakelijke kernprocessen (44%) de twee belangrijkste gebieden zijn waarin ze verandering verwachten in de komende drie jaar.

“De doelen voor de digitale overheid in de Europese Unie zijn gesteld”, aldus Eric Gryson, CEO van Ricoh Belgium & Luxembourg. “Deze geven aan dat 50% van de burgers en 80% van de organisaties in 2015 digitaal moet communiceren met de overheid. Het in 2012 gemeten percentage digitale communicatie lag op 44%[1]. Er is dus al vooruitgang geboekt op dit gebied, wat verklaart waarom leidinggevenden bij de overheid geen extreme druk voelen of verdere grote problemen verwachten. Verdere veranderingen zijn echter onvermijdelijk en moeten in een kort tijdsbestek worden gerealiseerd. De druk om sneller te veranderen zal ook toenemen, omdat burgers steeds meer eenvoudigere communicatievormen met overheidsinstanties eisen. Ze willen niet langer complexe processen met veel documentatie moeten doorlopen, als ze in de meeste andere gevallen alles snel en digitaal af kunnen handelen.”

Leidinggevenden bij de overheid erkennen dat er verschillende cruciale focusgebieden zijn voor het verbeteren van de tevredenheid van burgers. De gebieden die aangegeven worden als het belangrijkste voor de organisatie in de toekomst zijn respectievelijk het aannemen van nieuw personeel, het aantrekken en behouden van klanten (burgers) het verbeteren van de zakelijke kernprocessen en toegang tot bedrijfskritieke informatie. Toch profiteren veel overheden al in belangrijke mate van hun overgang naar digitaal. Het rapport benadrukt verschillende voorbeelden. In Spanje worden drie van de vier administratieve procedures nu online geïnitieerd. Hiermee wordt veel rompslomp bespaard. Alleen al in de afgelopen vijf jaar heeft dit de overheid een besparing van 19 miljard euro opgeleverd voor ondernemingen. In Estland zijn honderd informatiesystemen verbonden via een wettelijk opgelegde laag voor gegevensuitwisseling. Deze onderlinge uitwisselbaarheid heeft het land in staat gesteld om circa 2.500 e-services voor de burgers te realiseren. In Denemarken wordt eraan gewerkt het gebruik van de digitale kanalen wettelijk te verplichten. Men streeft ernaar om in 2015 ten minste 80% van alle schriftelijke communicatie tussen burgers of organisaties en openbare autoriteiten via een digitaal kanaal te laten verlopen.

Veel van de leidinggevenden bij de overheid die in Europa zijn ondervraagd, zijn bezorgd over het feit dat snelle veranderingen een verhoogd risico met zich meebrengen voor de communicatie met burgers. Ze zijn net zo bezorgd over de rol van IT (45%) en marketing (45%) bij het snel veranderen van de bedrijfsvoering. Naarmate de e-overheid echter meer de standaard wordt, is het belangrijker dan ooit tevoren dat er wegen voor online communicatie gevonden worden die ook beheerd worden, naast ondersteuning van burgers die nog niet thuis zijn in de digitale wereld.

Bezoek www.ricoh-europe.com/thoughtleadership om het volledige artikel en de infographic te downloaden en de video te bekijken om zo meer inzicht te krijgen in de uitdagingen met betrekking tot snelheid voor overheidsorganisaties.

[1] Europese Commissie, scorekaart Digitale agenda 2012

 

 

 

Over Ricoh |

Ricoh is een wereldwijd technologiebedrijf, gespecialiseerd in kantoortoestellen, production printing oplossingen, document managementsystemen en IT-diensten. De Ricoh Groep, met hoofdzetel in Tokio, is actief in meer dan 200 landen en regio’s. In het financiële jaar dat eindigde in maart 2013 boekte Ricoh een wereldwijde omzet van 1.924 miljard yen (ongeveer 20 miljard USD).

De omzet van het bedrijf is in hoofdzaak afkomstig van producten, oplossingen en diensten die de interactie tussen mensen en informatie verbeteren. Ricoh produceert verder ook bekroonde digitale camera’s en gespecialiseerde industriële producten. Het staat bekend voor de kwaliteit van zijn technologie, het uitzonderlijke niveau van zijn klantenservice en zijn initiatieven voor duurzaam ondernemen.

Onder de vlag van de nieuwe baseline, imagine. change. helpt Ricoh bedrijven de manier waarop ze werken te veranderen en de collectieve verbeelding van de medewerkers te benutten.

Voor meer informatie, ga naar www.ricoh.be/pers

 

| Over het onderzoek |

Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 461 senior leidinggevenden die werkzaam zijn in Europa in vele verschillende industrieën. Ze zijn werkzaam bij bedrijven van verschillende groottes. Van de senior deelnemers was 49% C-niveau of hoger en nog eens 23% SVP, VP of directeur. Daarnaast heeft de EIU diepgaande gesprekken gevoerd met kennisleiders en bekende experts, evenals uitgebreid bureauonderzoek uitgevoerd.