Persuitnodiging: lancering van Safetify, software die kmo's helpt bij hun inspanningen voor preventie en veiligheid op het werk

Nijvel, 22 april 2014 - In België gebeuren er jaarlijks 150.000 arbeidsongevallen, waar een kost van 725 miljoen tegenover staat, betaald door de verzekeringen (wat uiteraard een weerslag heeft op de premies die bedrijven betalen). Deze ongevallen betekenen ook een verlies van 3,5 miljoen werkdagen, wat overeenkomt met een gemiddeld bedrag van 15.000 euro per werknemer die betrokken raakt bij een arbeidsongeval, en dat los van een vergoeding. Om deze situatie te verbeteren, maakt het team van Safetify gebruik van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april, om officieel zijn software voor te stellen.

Safetify is een dynamisch systeem voor risicobeheer dat kmo's helpt om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen op het vlak van preventie, veiligheid en welzijn op het werk. Het gaat om één systeem dat zowel gebruiksvriendelijk, volledig als eenvoudig is.

Safetify helpt preventie-adviseurs stap voor stap om de nodige acties te ondernemen. Dankzij een gegevensbank en de mogelijkheid om samen te werken met andere preventie-adviseurs, biedt Safetify een uitgebreide en goed gedocumenteerde basis.

Talrijke modules ontwikkeld door een team van specialisten dat de software heeft uitgewerkt, maken het mogelijk om de tool aan te passen voor alle mogelijke ondernemingen, ongeacht de grootte, de activiteiten of de sector.

Safetify is ontwikkeld om makkelijk te worden geïntegreerd binnen het bedrijfsleven. Het structureert het preventiebeleid, net zoals dat het geval is bij grote bedrijven, maar tegen een voor kmo's betaalbare kost.

Ter gelegenheid van de lancering van Safetify stellen wij u voor om de heer Philippe Brux te ontmoeten, burgerlijk ingenieur gespecialiseerd in akoestiek, oprichter van Modyva en initiatiefnemer van dit project. Graag regelen wij een afspraak voor u.

 

Have a safe day !

 

Contacteer ons
Over Blue Chilli

Blue Chilli
Rue d'Alost - 7-11 - Aalststraat
1000 Bruxelles/Brussel