Ricoh voor tiende jaar op rij bekroond voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Donderdag 2 mei 2013 — FTSE4Good Index Series bekroont wereldwijde inspanningen van Ricoh voor het milieu

Vilvoorde, 2 mei 2013 – Ricoh werd onlangs, na een analyse van de activiteiten op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor het tiende jaar op rij, bekroond door de FTSE4Good Index Series. Het onderzoek, uitgevoerd door EIRIS (Experts in Responsible Investment Solutions) uit Londen, concentreerde zich op enkele kerndomeinen: milieubeheer, klimaatverandering, mensen-en arbeidsrechten, arbeidsomstandigheden tijdens de supply chain en maatregelen inzake corruptie.


De FTSE4 Good selectiecriteria zijn zo opgesteld dat ze een brede consensus weerspiegelen over wat goede praktijken van ‘corporate responsibility’ praktijken wereldwijd inhouden. Met de hulp van een wijdverspreid marktconsultatieproces worden de criteria regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat ze blijven voldoen aan zowel de normen van verantwoord ondernemen als aan de steeds evoluerende ontwikkelingen op het vlak van maatschappelijk verantwoorde investeringen.

Naarmate de globalisering vordert, wordt onze samenleving geconfronteerd met een toenemend aantal uitdagingen, erg divers van aard, en met een impact op de maatschappij, de economie en het milieu wereldwijd. Ricoh beschikt over een breed gamma van middelen en mogelijkheden en ondersteunt activiteiten die worden opgezet om tegemoet te komen aan deze sociale bezorgdheden, terwijl het tegelijkertijd ook voor bedrijfsgroei zorgt”, zegt Eric Gryson, CEO van Ricoh Belgium & Luxemburg.

Verder is Ricoh al decennia in de weer op het vlak van duurzaam milieubeheer. We hebben langetermijndoelstellingen om onze milieu-impact te verminderen en tegelijkertijd toegevoegde waarde te creëren voor onze investeerders, klanten en medewerkers. We waken ook over technologische ontwikkelingen en maatregelen om het milieu te sparen op ieder ogenblik van de productlevenscyclus. Dankzij deze maatregelen bouwen we aan een businessmodel met een lage milieu-impact, en dat in samenwerking met onze klanten en zakelijke partners. We engageren ons ook om milieuvriendelijke producten en diensten aan te bieden met het oog op het verminderen van de milieu-impact van de volledige samenleving”, zo besluit Eric Gryson.

Voor meer informatie, bezoek de secties Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op onze website.